Rowery do 15000

Rower do 1500

Wiele osób całkowicie wie co to są media. Niemniej jednak czego tak de facto dostarczają nam media? Czy wiadomości oraz wydarzenia są zawsze prezentowane sumiennie a wiadomości sprawdzone. Skąd możemy wiedzie czy media nas nie okłamują? Są rozmaitego rodzaju środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne oraz media komercyjne. Media komercyjne utrzymują się z reguły z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, niemniej jednak też z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio i telewizję a też strony typu Internetowy kantor. Środki masowego przekazu dzielimy także na oryginalne media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy także zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas wpływają. Często to na podstawie mediów oraz wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają kolosalny wpływ na nas, odbiorców. I w wielu przypadkach to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o środki masowego przekazu.